NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Obszar

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie, tzn. we wszystkich oferowanych formach wsparcia mogą brać udział członkowie, wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Małopolski lub zamieszkujący na terenie tego województwa.