NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:   
Zamknięcie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego NGO za rok 2014

Data i czas szkolenia:    

5 grudnia 2014 r. , godz. 9.00-16.15 (8 godzin szkoleniowych)

Miejsce szkolenia:   
Kraków, ul. Żułowska 51, Centrum NGO Kolping, sala szkoleniowo-konferencyjna, I piętro

Termin zapisów:   

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 listopada do godz. 10.00  Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  

Wypełnione zgłoszenie (formularz do pobranmia poniżej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo.krakow@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis szkolenia

Zgłoszenie

Adresaci szkolenia:   
Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych.

Uwaga: Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby zajmujące się księgowością w organizacjach pozarządowych, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia Centrum.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego.

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia przestawiona zostanie niezbędna wiedza, dzięki której sprawozdanie finansowe
w organizacjach pozarządowych nie będzie już tak skomplikowane. Na warsztatach omówione zostaną najważniejsze zmiany
w rachunkowości organizacji pozarządowych, w tym istota tworzenia rachunku zyskówi strat, bilansu oraz innych dokumentów.  Szkolenie będzie wprowadzało uczestników w temat źródeł finansowania, rachunkowości oraz opodatkowania organizacji pozarządowych.

Zakres szkolenia (wszelkie prawa zastrzeżone):

  1. Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej a rachunkowość NGO.
  2. Rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej i jej finansowanie.
  • Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości przez organizacje pozarządowe prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów.
  • Wpływ zmian przepisów ustawy o rachunkowości na politykę rachunkowości i plan kont. 
  • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości obowiązujące od 2014 r.
  • Źródła finansowania organizacji pozarządowych a tworzenie rachunku zysków i strat.
  1. Opodatkowania organizacji pozarządowych.
  • Podstawa prawna zwolnienia organizacji pozarządowych z podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Podatek od towarów i usług a działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
  • Inne obciążania podatkowe w organizacjach pozarządowych

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Efekty szkolenia: Zwiększenie wiedzy w zakresie prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych.

Organizator nie zapewnia refundacji kosztów noclegu i podróży na szkolenie.

Szkolenie kończy się testem wiedzy z zakresu treści przekazanych w jego trakcie, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Koszt szkolenia: bezpłatne
 

Trenerka:

Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Prosimy nie korzystać z formularza zamieszczonego poniżej

Tytuł szkolenia:
“5.12.2014 Zamknięcie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego NGO za rok 2014”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).