NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:   
Sztuka budowania relacji, czyli jak pozyskiwać środki na działania organizacji

Data i czas szkolenia:    

28 listopada 2014 r. , godz. 9.00-16.15 (8 godzin szkoleniowych)

Miejsce szkolenia:   
Kraków, ul. Żułowska 51, Centrum NGO Kolping, sala szkoleniowo-konferencyjna, I piętro

Termin zapisów:   

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 listopada do godz. 10.00  Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  

Wypełnione zgłoszenie (formularz do pobranmia poniżej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo.krakow@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis szkolenia

Zgłoszenie

Adresaci szkolenia:   
Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych.

Uwaga: Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia Centrum NGO Kolping.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy nt. narzędzi fundrasingowych, pozyskiwania środków na organizację od darczyńców i sponsorów, tworzenia akcji internetowych oraz formułowania listów intencyjnych i oferty sponsorskiej.

Zakres tematyczny szkolenia (prawa zastrzeżone):

 

  1. Wprowadzenie w fundraising
  1. Podstawowe narzędzia fundraisingowe dla mniejszych organizacji
  1. Sponsoring i rozmowa z potencjalnym darczyńcą
  1. Akcje internetowe - zasady konstrukcji
  1. Przygotowanie listu fundraisingowego i oferty sponsorskiej

Organizator nie zapewnia refundacji kosztów noclegu i podróży na szkolenie.

Szkolenie kończy się testem wiedzy z zakresu treści przekazanych w jego trakcie, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Koszt szkolenia: bezpłatne
 

Trenerka:

Szczepan Kasiński – fundraiser z certyfikatem EFA (European Fundraising Association). Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Specyfikę organizacji pozarządowych zna od podszewki, sam pracował w kilku (Instytut Tertio Millennio, Fundacja Wspólnota Nadziei, Stowarzyszenie WIOSNA), wielu innym doradzał jak pozyskać środki na finansowanie. Jest zwolennikiem budowania wieloletnich relacji z darczyńcą. Twierdzi, że to nie pieniądze zmieniają świat, ale ludzie.

Prosimy nie korzystać z formularza zamieszczonego poniże

Tytuł szkolenia:
“28.11.2014 Fundrasing - sztuka budowania relacji”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).