NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł: 

Doradztwo grupowe - MYŚLENIE PROJEKTOWE

Data i czas doradztwa:  

24 listopada 2014 r.(poniedziałek) , godz. 10.00-16.00


Miejsce:  
Kraków, ul. Żułowska 51, Centrum NGO Kolping, sala szkoleniowo-konferencyjna, I piętro

Termin zapisów:   

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 listopada do godz. 12.00  Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  

Wypełnione zgłoszenie (formularz do pobranmia poniżej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mptak@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis

Zgłoszenie

Adresaci doradztwa:   
Doradztwo skierowane do: członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych.

Uwaga: Doradztwo skierowanie jest przede wszystkim dla osób niezaawansowanych oraz z organizacji nowo założonych.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego.

Cel:

Celem doradztwa jest uzyskanie przez uczestników wiedzy w zakresie tworzenia projektów, wniosków aplikacyjnych przez NGO.


Koszt: bezpłatne
 

Trenerka:

Magdalena Szczudło – niezależna ekspertka i trenerka z zakresu funduszy zewnętrznych, budowania projektów społecznych, zarządzania projektami społecznymi. Zrealizowała około 3000 godzin szkoleniowych. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (w Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych). Koordynatorka projektów finansowanych z EFS w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (MF EOG), komponent III. Trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2011, autorka i realizatorka wielu projektów społecznych finansowanych m.in. z PHARE, EFS, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL. Na co dzień członkini Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”, Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, trenerka Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, miłośniczka działań Fundacji Czarna Owca Pana Kota.

Prosimy nie korzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Tytuł szkolenia:
“24.11.2014 Doradztwo grupowe - MYŚLENIE PROJEKTOWE”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).