NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł: 

Doradztwo grupowe - Nowe zasady rachunkowości i sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych

Data i czas doradztwa:  

19 grudnia 2014 r.(piątek) , godz. 09.00-14.00


Miejsce:  
Kraków, ul. Żułowska 51, Centrum NGO Kolping, sala szkoleniowo-konferencyjna, I piętro

Termin zapisów:   

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 grudnia do godz. 10.00  Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  

Wypełnione zgłoszenie (formularz do pobranmia poniżej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rzyla@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis

Zgłoszenie

Adresaci doradztwa:   
Doradztwo skierowane do: członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych.

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego.

Cel:

Celem doradztwa jest uzyskanie przez uczestników wiedzy w zakresie nowych zasad rachunkowości.
Koszt: bezpłatne
 

Trenerka:

Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tytuł szkolenia:
“19.12.2014 Doradztwo grupowe - Nowe zasady rachunkowości I sprawozdania finansowego ngo”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).