NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:  

Projekty i wnioski o dofinansowanie - warsztaty

Data i czas szkolenia:      
18-19 września 2014 r. (czwartek-piątek)  godz. 9.00-16.15 (2 x 8 godzin szkoleniowych)

Miejsce szkolenia:   

Kraków, ul. Żułowska 51, I piętro, sala szkoleniowo-konferencyjna przy siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Termin zapisów:   
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 września do godz. 11.00  Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  

Pocztą elektroniczną na adres:  ngo.krakow@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis szkolenia

Zgłoszenie

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych, szczególnie do osób zajmujących się w swoich organizacjach pozyskiwaniem funduszy na działania.
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego. Priorytetowo traktowani będą uczestnicy naszych lipcowych szkoleń pn. „Dzieci i młodzież: granty i projekty wspierające – warsztat praktyczny dla przedstawicieli NGO”.

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia projektów, wniosków aplikacyjnych i skutecznego pozyskiwania dotacji na realizację projektów NGO.

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I Metodologia myślenia projektowego, czyli od pomysłu do projektu:

 1. Projekt – definicja, podstawowe cechy
 2. Omówienie etapów przygotowywania projektu, czyli od pomysłu do projektu
 3. Nie ma problemu, nie ma projektu. Analiza problemów
 4. Hierarchia celów projektu: cele strategiczne, cel projektu, cele szczegółowe
 5. Efekty projektu (rezultaty twarde i miękkie), metody mierzenia i badania rezultatów w projektach, ocena efektywności,
 6. Działania projektowe – kompleksowa strategia wypracowania rezultatów i osiągania celów (kompleksowość, adekwatność, skuteczność, realność zaplanowanych zadań do realizacji)
 7. Wskaźniki realizacji projektu i źródeł ich weryfikacji – jak mierzymy efektywności projektu
 8. Logika interwencji, czyli jak rozpoznać, czy nasz projekt jest spójny (metodologia struktury logicznej)
 9. Zasady tworzenia harmonogramu projektu
 10. Zasady tworzenia budżetu w projekcie, budżet zadaniowy a budżet rodzajowy projektu

 

Dzień II Skuteczne pozyskiwanie grantów, czyli od projektu do pieniędzy:

 1. Konkursy grantowe – cele, zasady, procedury, na co należy zwracać szczególną uwagę w dokumentach konkursowych
 2. Wniosek aplikacyjny – struktura wniosków (warsztat porównawczy przykładowych formularzy wniosków)
 3. Analiza przykładowego wniosku o dofinansowanie (warsztaty)
 4. Język wniosku aplikacyjnego – metody, techniki, słowa klucze w pisaniu wniosków grantowych
 5. Warsztaty wspólnego pisania fragmentów wniosków aplikacyjnych (praca grupowa)

Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.
Organizator nie zapewnia refundacji kosztów noclegu i podróży na szkolenie.

Szkolenie kończy się testem wiedzy z zakresu treści przekazanych w jego trakcie, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Koszt szkolenia: bezpłatne
 

Trenerka:

Magdalena Szczudło – niezależna ekspertka i trenerka z zakresu funduszy zewnętrznych, budowania projektów społecznych, zarządzania projektami społecznymi. Zrealizowała około 3000 godzin szkoleniowych. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (w Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych). Koordynatorka projektów finansowanych z EFS w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (MF EOG), komponent III. Trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2011, autorka i realizatorka wielu projektów społecznych finansowanych m.in. z PHARE, EFS, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL. Na co dzień członkini Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”, Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, trenerka Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, miłośniczka działań Fundacji Czarna Owca Pana Kota.

Tytuł szkolenia:
“18-19.09.2014 Projekty i wnioski o dofinansowanie warsztaty”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).