NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:   
Aspekty prawne funkcjonowania oragnizacji pozarządowych

Data i czas szkolenia:    

04.10.2014 (sobota w godz. 9.00-16.15)

Miejsce szkolenia:   
Kraków, ul. Żułowska 51, Centrum NGO Kolping, sala szkoleniowa, I piętro

Termin zapisów:   
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 września do godz. 11.00. Liczba miejsc ograniczona.

Sposób zgłoszenia:  
Wypełnione zgłoszenie na wybrany termin (formularze do pobrania poniżej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  ngo.krakow@kolping.pl

Pliki do pobrania:

Opis szkolenia

Zgłoszenie 04.10.2014 r.

Adresaci szkolenia:   
Szkolenia skierowane do członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych.

Uwaga:

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie na terenie woj. małopolskiego.

Zakres szkolenia (wszelkie prawa zastrzeżone):

  • Zakładanie stowarzyszenia i fundacji, różnice i podobieństwa, konsekwencje prawne każdej z tych form działania
  • Statut organizacji pozarządowej, istotne elementy statutu, co musi a co może zawierać statut, wykład merytoryczny + ćwiczenia warsztatowe (praca nad konkretnym statutem)
  • Wolontariat -  zasady współpracy z wolontariuszami, jakie prawa i obowiązki względem wolontariuszy mają organizacje pozarządowe
  • Jak zostać organizacją pożytku publicznego? Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego, czy warto ubiegać się o ten status, jakie korzyści a jakie zagrożenia wynikają z faktu posiadania tego status
  • Zbiórki publiczne i gromadzenie środków finansowych przez NGO

Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.
Organizator nie zapewnia refundacji kosztów noclegu i podróży na szkolenie.

Szkolenie kończy się testem wiedzy z zakresu treści przekazanych w jego trakcie, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Koszt szkolenia: bezpłatne

 

Trenerka:

Specjalistka z zakresu prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych.

Prosimy nie korzystać z formularza elektonicznego (poniżej)!

Tytuł szkolenia:
“04.10.2014 Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych”
Data:
Miejsce szkolenia:
Kraków
Formularz zgłoszeniowy
Dane instytucji/stowarzyszenia
Jak ocenia Pan(i) swoja wiedze z proponowanego zakresu szkolenia:

Wysyłajac formularz zgłoszenia kandydat zobowiazuje sie do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolen. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciazenia instytucji delegujacej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Przyjecie na szkolenie bedzie potwierdzone przez pracownika Regionalnego Centrum NGO Kolping.

Zebrane dane beda przetwarzane i wykorzystane przez Zwiazek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Dane sa przekazywane dobrowolnie. Informujemy takze o prawie do wgladu oraz mozliwosci poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).