NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Szkolenie Zamknięcie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego NGO za rok 2014

Centrum NGO Kolping w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Zamknięcie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego NGO za rok 2014” w ramach projektu.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 członków

 wolontariuszy

 pracowników

małopolskich organizacji pozarządowych.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby zajmujące się księgowością w organizacjach pozarządowych, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia Centrum.

W ramach szkolenia przestawiona zostanie niezbędna wiedza, dzięki której sprawozdanie finansowe w organizacjach pozarządowych nie będzie już tak skomplikowane. Na warsztatach omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. 

Termin szkolenia: 5.12.2014 r. (piątek) w godz. od 9.00 do 16.15.

Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków, I piętro, sala szkoleniowo - konferencyjna w siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej na adres mailowy: ngo.krakow@kolping.pl do 28 listopada 2014 r. do godz. 10.00.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 12 418 77 77. 

Informacja o zakwalifikowaniu na spotkanie będzie przekazana indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

Spotkanie poprowadzi - Justyna Bartosiewicz – ekspertka z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy!

Karta zgłoszeniowa

Opis szkolenia