NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Z seniorami u Kolpinga - spotkanie z cyklu Śniadanie NGO u Kolpinga

Dnia 12 grudnia 2014 roku w przedświątecznej już atmosferze spotkaliśmy się na Śniadaniu NGO u Kolpinga z przedstawicielami Rodzin Kolpinga  działającymi na rzecz seniorów w Małopolsce.

Spotkanie moderowała pani Lidia Maria Jedlińska - koordynatorka programu Szkoła Aktywnego Seniora. Na wstępie uczestnicy przedstawili swoje organizacje i ich działania. Wśród instytucji biorących udział w spotkaniu były: Klub Seniora
z Prądnika Czerwonego(1 rok działalności), Klub Seniora z Luborzycy (2 lata działalności), Klub Seniora z Bochni (1 rok działania), Klub Seniora z Brzeska (1 rok działania),  Klub Seniora z Chełmka (2 lata działalności). Wśród zajęć, które proponują w/w instytucje można wymienić: gimnastykę, nordic - walking, prelekcje prozdrowotne, kursy komputerowe, kursy językowe, wycieczki, kurs fotografii.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego planu działań senioralnych na następny rok, ożywienie kontaktów między poszczególnymi Rodzinami Kolpinga, a także wymianę doświadczeń opartych na dotychczasowej aktywności.

Pani dr Jedlińska podczas spotkania podkreślała, że istotne w działaniu organizacji jest wyjście poza stereotypy i szukanie pomysłów w najbliższym otoczeniu poprzez odkrywanie talentów pośród członków grupy i angażowanie ich w rozwój klubów seniora.

Spotkanie przebiegało w miłej, śniadaniowej atmosferze, co przyczyniło się do nawiązana przyjacielskiej relacji między uczestnikami. Osoby uczestniczące w spotkaniu „Śniadanie NGO u Kolpinga” wyraziły chęć dalszej współpracy.

Dziękujemy za owocne spotkanie!