NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

PROGRAM KULTURA: PROJEKTY WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI TRZECIMI

Agencja Wykonawcza Programu Kultura zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów współpracy z krajami trzecimi. Krajami trzecimi wyznaczonymi do współpracy w roku 2013 są Australia i Kanada. Zostały już udostępnione formularze wniosków obowiązujące podczas naboru w roku 2013.
Celem Programu Kultura jest wzmocnienie wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie przestrzeni kulturowej, który realizowany jest poprzez wsparcie rozwoju współpracy między  organizatorami działalności kulturalnej, instytucjami i uczestnikami życia kulturalnego.
Czwarta kategoria Programu obejmuje wsparcie dla projektów współpracy ukierunkowanych na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w programie i krajami trzecimi wyznaczonymi do współpracy w danym roku.
W projektach współpracy powinno uczestniczyć co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów oraz co najmniej jedna organizacja z wybranego kraju trzeciego. Projekt powinien umożliwiać nawiązanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, a proponowane działania muszą być prowadzone przede wszystkim w kraju trzecim. Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące.
Wysokość grantu wynosi od  50 000 do 200 000 EUR. Dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wszyscy europejscy partnerzy muszą wnieść finansowy wkład własny (nie ma ograniczeń dotyczących wysokości wkładu poszczególnych parterów – w sumie musi to być 50% kosztów kwalifikowanych) i zapewnić środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 3 maja 2013 r. o godzinie 12.00

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są (w j. angielskim) na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_135_2013_en.php
Przewodnik po programie jest dostępny również w j. polskim:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/PL-v2.pdf