NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

GRANTY EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KULTURY

Europejska Fundacja Kultury (EFC) zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów współpracy organizacji kulturalnych.
Projekty będą oceniane pod kątem charakteru współpracy oraz wartości dodanej, jaką wnoszą w dziedzinę współpracy kulturalnej w Europie. Wstępne projekty powinny być przedłożone na piśmie, a ich objętość nie może przekraczać dwóch stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną wybrane, będą poproszeni o przedstawienie rozbudowanej wersji wniosku.
EFC promuje współpracę kulturalną w Europie poprzez wsparcie otwartej i demokratycznej Europy, w której respektowane są prawa człowieka i różnorodność kulturowa jej obywateli.

Granty przeznaczone są wyłącznie dla organizacji kulturalnych.
Średnia wysokość dotacji wynosi od 15 do 30 tys. Euro.
Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów całkowitych projektu.
Termin składania wniosków upływa 25 marca 2013 r.
Szczegółowe informacje o konkursie  znajdują się na stronie:
http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants