NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

MSZ: DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH I EDUKACJI GLOBALNEJ 2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do składania wniosków o „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”. Celem zadania jest realizacja projektów pomocy rozwojowej, wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego oraz edukacji globalnej. Lista krajów/regionów, w których można realizować działania znajduje się w regulaminie.
Realizacja projektu objętego finansowaniem może się rozpocząć od dnia 1.01.2013 r. i musi się zakończyć nie później niż do dnia 31.12.2013 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  1 000 000 PLN.
Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 40 000 PLN. Maksymalna kwota dotacji to (w zależności od zadania) 100 000 – 200 000 PLN.  Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 50% wartości projektu zgłoszonego do dofinansowania przez MSZ.
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 24 stycznia 2013 roku.
Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania znajduje się pod adresem: 
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/Aktualnosci2012/Dofinansowanie%202013/Regulamin%20konkursu.pdf