NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


FundraisingFundraising
(ang. pozyskiwanie funduszy, mobilizacja kapitału) – planowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele społeczne poprzez sponsoring, odpłatną działalność statutową, kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z darczyńcami indywidualnymi. (definicja zaczerpnięta z www.fundraising.org.pl).

Fundraising jest jednym ze sposobów zdobywania funduszy zewnętrznych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej przez fundacje i stowarzyszenia Dla większości „zjadaczy chleba”, obco brzmiące słowo (niestety nie ma prostego polskiego przekładu), mówi mało albo wręcz nic. Może z tego względu używane bywa czasami określenie: współczesne żebractwo. Jest to duże uproszczenie. W obu zjawiskach chodzi co prawda o zdobywanie środków na zaspokojenie potrzeb poprzez proszenie o nie, ale to jedyny wspólny punkt. Żebrak prosi dla siebie, fundraising – dla innych, na różne cele społeczne. Inny również jest sposób proszenia. Fundraising jako sposób na zdobywanie funduszy w społeczeństwie obywatelskim, przekształciło się w ważny obszar zarządzania – z wypracowaną metodologią i strategią, a dla osób zajmujących się fundraisingiem – w zawód kierujący się etycznym kodeksem, opartym na uczciwości i dbałości o zaufanie społeczne, na szacunku dla zawodu, beneficjentów i darczyńców, na empatii i przejrzystości postępowania prowadzonego z pełną konsekwencją. Dla fundraisera, który jest pośrednikiem pomiędzy potrzebującym i darczyńcą, oba te podmioty są jednakowo ważne, a poprzez swój warsztat pracy stara się stworzyć układ optymalny dla obu tych stron.

W Polsce działa Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (www.fundraising.org.pl), które powstało 29 stycznia 2006 r. z inicjatywy fundraiserów kilkunastu organizacji pozarządowych. Jest ono otwarte dla wszystkich zawodowych fundraiserów, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją działalność na tym polu. PSF utrzymuje kontakty z międzynarodowym środowiskiem fundraiserów jest bowiem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (www.efa-net.org.pl). Współpracuje też z amerykańskim Association of Fundraising Professionals (www.afpnet.org) i brytyjskim Resource Alliance (www.resource-alliance.org).


Najbardziej znane w Polsce kampanie fundraisingowe to Pajacyk, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, SOS Wioski Dziecięce, Greenpeace