NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Szkolenia/Formularz zgłoszeniowy

Miejsce szkolenia:
Bochnia, ul. Oracka 6 (szkoła podstawowa nr 2 „na plantach”)

Termin zapisów: 
Do 28.03.2011 do godz. 15.00 (włącznie)

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy lub pracowników małopolskich organizacji pozarządowych z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, m. Kraków, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i wielickiego.
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie jednego z w/w powiatów lub reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadających siedzibę na terenie jednego z w/w powiatów.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z największych programów finansujących m.in. projekty organizacji pozarządowych. Wiele projektów organizacje już realizują, wiele z nich jeszcze czeka na realizację. Program finansuje projekty skierowane tylko dla obszarów wiejskich, których wartość nie przekracza 50 tys. zł. To szansa na finansowanie małych, oddolnych inicjatyw.

Aby skutecznie pozyskać środki na realizacje projektów NGO na obszarach wiejskich w 2011 r.  w ramach POKL, należy poznać nowe wytyczne i procedury, czyli:

• wzór wniosku aplikacyjnego do POKL
• Generator Wniosków Aplikacyjnych, wersja 6.4
• wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów
• wytyczne w zakresie konstrukcji budżetu


Cel szkolenia:
Rozwinięcie kompetencji w zakresie pisania wniosków aplikacyjnych oraz obsługi generatora wniosków aplikacyjnych w ramach POKL wśród organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Odbiorcy: 
Działacze i działaczki organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się tworzeniem projektów oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I Od projektu do wniosku aplikacyjnego

• Małe granty- charakterystyka, idea, założenia

- Co to jest inicjatywa oddolna
- Co to są konsultacje społeczne w środowisku lokalnym
- Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie z POKL na realizację małych grantów

• Warsztat praktyczny poświęcony poszczególnym częściom wniosku aplikacyjnego
- Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
- Grupy docelowe
- Zadania
- Potencjał i doświadczenie projektodawcy
- Opis sposobu zarządzania projektem
- Harmonogram projektu

• Generator Wniosków Aplikacyjnych- założenia wersja 6.4


Dzień II Finansowanie „małych grantów”

• Budżet projektu
- Zasady dot. zadania zarządzanie projektem
- Limity na zarządzanie projektem
- Zasady dot. cross- financingu
- Zasady dot. kosztów personelu w projekcie
- Zadanie merytoryczne z zadanie zlecone

• Koszty pośrednie
- Katalog kosztów pośrednich- zmiany i regulacje
- Limity na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
- Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków

• Obsługa generatora wniosków aplikacyjnych wersja 6.4 w zakresie budżetu projektu

• Procedury aplikacyjne
- Jak należy złożyć wniosek o dofinansowanie
- Ocena formalna
- Ocena merytoryczna
- Procedura odwoławcza

Tytuł szkolenia:
“01-02.04.2011, Rozwój obszarów wiejskich - jak zdobyć dotację z EFS w ramach „małych grantów” POKL, Bochnia”
Data:
Miejsce szkolenia:
Bochnia