NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

WyszukiwarkaWIADOMOŚĆ DNIA

 Centrum Lokalne NGO Kolping -  Bochnia

Adres:
(parafia pw. Św. Pawła Ap., "dolny kościół")        
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia


Kierownik Lokalnego Centrum NGO
Grażyna Rzepka - Płachta
   
tel. (14) 635 11 17,     tel. kom. 886 249 251
e-mail: ngo.bochnia@kolping.pl,


Godziny otwarcia:
wtorek:        09.00-13.00
czwartek:    14.00-18.00

 

 Uroczyste Otwarcie Centrum Lokalnego w Bochni

W piątek 25 lutego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność bocheńskiej Rodziny Kolpinga powstałej przy parafii św. Pawła Apostoła. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Dzieła Kolpinga, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej oraz bracia i siostry z ościennych Rodzin Kolpinga jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatów bocheńskiego oraz brzeskiego.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. kanonik Zenon Myszk. Koncelebrantami byli: ks. Zdzisław Sadko proboszcz Bazyliki p.w. św. Mikołaja w Bochni oraz ks. Prałat Jan Nowakowski proboszcz parafii św. Pawła Apostoła.
Na dalsze „świętowanie” goście zostali zaproszeni do sali konferencyjnej mieszczącej się w tzw. dolnym kościele. Po przywitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości przez przewodniczącą głos zabrał ks. Jan Nowakowski Prezes bocheńskiej RK wspominając czasy, kiedy po raz pierwszy zetknął się z Dziełem Kolpinga. Następnie przemówienie wygłosił ks. Zenon Myszk wskazując możliwości, jakie otwierają się przed członkami nowo założonego stowarzyszenia, przybliżając zebranym misję błogosławionego Adolpha Kolpinga.
Dzieło Kolpinga jest organizacją międzynarodową, jednak w naszych kręgach jej działalność jest za mało znana. Jednym z celów spotkania było przedstawienie naszych przedsięwzięć, zainteresowanie uczestników spotkania działaniami, które mają aktualnie miejsce w województwie małopolskim. Wykład wprowadzający o Dziele Kolpinga wygłosił Pan Krzysztof Wolski – Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga.
Druga część spotkania została poświęcona prezentacji projektów realizowanych przez ZCDK, w ramach których powstało w Bochni Centrum NGO oraz Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzone przez bocheńską Rodzinę Kolpinga. Prezentacja projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” została poprzedzona projekcją filmu pt. „Trzeci sektor a partnerstwo”, który powstał po konferencji zorganizowanej na zakończenie projektu „Współpraca dla Pracy”. Kierowniczka Regionalnego Centrum NGO Pani Urszula Bukowska przedstawiła najważniejsze założenia projektowe oraz ideę i celowość prowadzonych działań. Założenia projektu „ Bliżej Obywatela - bezpłatne porady prawne i obywatelskie” przybliżyła Pani Magdalena Kupis prezentując aktualnie prowadzone działania projektowe w powiatach Małopolski.
Po prezentacji projektów głos zabrali: Pan Jacek Pająk Starosta Bocheński, Pan Ryszard Ożóg - Wicestarosta Brzeski, który przez wiele lat związany był z Kolpingiem oraz Pan Józef Pabian – Przewodniczący RK w Brzesku.
Na zakończenie oficjalnej części spotkania dla członków stowarzyszenia nastąpiła przeurocza chwila, posypały się gratulacje i prezenty. W ramach podziękowania za poświecony czas oraz uhonorowania przybyłych na spotkanie gości przygotowaliśmy mały poczęstunek. Przy herbacie mieliśmy okazję również porozmawiać, poznać się bliżej, wymienić się swoimi spostrzeżeniami, nawiązać.
Z dużym zadowoleniem przyznajemy, iż frekwencja na inauguracji przerosła nasze oczekiwania. Na spotkaniu byli również przedstawiciele mediów. W imieniu członków bocheńskiej Rodziny Kolpinga serdecznie dziękuje wszystkim gościom za przybycie oraz za wykazane zainteresowanie naszą działalnością.
Gośćmi naszymi byli m.in.
ks. Zenon Myszk – Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce
 Józef Promny – Przewodniczący Zarządu ZCDK
Dorota Pietrzyk – Wiceprzewodnicząca Zarządu ZCDK
Krzysztof Wolski – Sekretarz Naczelny ZCDK
Beata Harasimowicz – Skarbnik Zarządu ZCDK
Jacek Pająk - Starosta Bocheński
Małgorzata Szczepara - Wiceburmistrz Bochni
Kazimierz Ścisło - Przewodniczący Rady Miejskiej Bochni
Ryszard Ożóg - Wicestarosta Brzeski
Józef Słonina - Wójt Gminy Rzezawa
Maria Fąfara - Dyrektor PUP w Bochni
Barbara Hałas - Dyrektor DPS, Prezes Akcji Katolickiej
Krystyna Panopulos - właściciel firmy szkoleniowej Axon
Bożena Michałek - Menadżer projektu „Bliżej Obywatela”
Urszula Bukowska - kierownik Regionalnego Centrum NGO
Magdalena Kupis – kierownik Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich
Zbigniew Solak - Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Bochni
Zarząd oraz Członkowie Rodzin Kolpinga z Brzeska, Dębna, Łoniowej
Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bochni oraz pow. brzeskiego

Z podziękowaniami
Grażyna Rzepka - Płachta
Kierownik  Lokalnego Centrum NGO Kolping w Bochni