NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Śniadanie u Kolpinga – aktywizacja seniorów

18 października w Bochni, miało miejsce wydarzenie branżowe, czyli spotkanie z cyklu "Śniadanie u Kolpinga", tym razem pod hasłem: Edukacja seniorów – między teorią a praktyką. Na spotkanie organizowane przez Centrum NGO Kolping w Bochni w restauracji Kasztelania przybyło czternastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Bochni oraz z miejscowości powiatów bocheńskiego i brzeskiego działających głównie w obszarze aktywizacji i wsparcia seniorów. W spotkaniu uczestniczyli również p. Marek Maciuszek Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych oraz p. Małgorzata Kowalska przedstawicielka lokalnych mediów (Kroniki Bocheńskiej).

Organizatorzy „Śniadania NGO” postawili sobie za cel stworzenie platformy współpracy dla nowych inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów, zintegrowanie środowiska organizacji działających w tym obszarze, wymianę doświadczeń pomiędzy nimi. W trakcie spotkania zaplanowano również część edukacyjną. Moderatorka spotkania dr Lidia Jedlińska przedstawiła ciekawe inicjatywy kierowane do osób starszych, realizowane przez Uniwersytety III Wieku, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, lokalne samorządy, biblioteki. Na zakończenie przedstawiła rozwiązania dla zintegrowania osób starszych wokół istotnych dla nich spraw.

W miłej atmosferze przy porannej kawie uczestnicy wysłuchali prelekcji dr Lidii Jedlińskiej, a następnie dyskutowali o potrzebach edukacyjnych osób starszych. Dr Jedlińska oraz p. M. Maciuszek dyskutowali z uczestnikami o możliwościach powołania UTW oraz plusach i minusach tej formy aktywizacji osób starszych.

Osoby uczestniczące w „Śniadaniu NGO” zauważyły, iż tego typu spotkania powinny odbywać się częściej.