NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Śniadanie NGO u Kolpinga

W środowy poranek, 22 października 2014 r., odbyło się spotkanie branżowe z cyklu „Śniadanie NGO u Kolpinga”. W spotkaniu zorganizowanym przez Centrum NGO w Bochni wzięło udział 12 przedstawicieli organizacji z powiatu bocheńskiego i wielickiego działających w obszarze wparcia osób z niepełnosprawnościami. Organizacje miały okazję zaprezentować swoją działalność
w dowolnie wybranej formie.

Podczas spotkania dyskutowano nt. problemów, z jakimi borykają się organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym problemów finansowych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że możliwości ubiegania się o środki PFRON są ograniczone, ponieważ większość finansów przekazywana jest na działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, a pomija się możliwości  i potrzeby organizacji społecznych, które nie mają funduszy na np. zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla swoich podopiecznych. Reprezentanci NGO nadmieniali, że w Polsce bardzo dużo mówi się na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, a nie idą za tym konkretne działania np. likwidacja barier architektonicznych. Według przedstawicieli organizacji pozarządowych brakuje w sejmie przedstawiciela osób niepełnosprawnych, który reprezentowałby stanowisko i  potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami. Moderatorka spotkania Danuta Zabłocka –Bembenek skupiła się podczas swojej prelekcji na możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł (w tym PFRON-u), korzyściach wynikających z realizacji projektów, a także na formach współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną.

Efektem spotkania było dokonanie wielowymiarowej diagnozy organizacji pozarządowych skupiających swoje działania wokół problematyki niepełnosprawności. Spotkanie przebiegało w miłej, śniadaniowej atmosferze, co przyczyniło się do nawiązana przyjacielskiej relacji między uczestnikami. Osoby uczestniczące w spotkaniu „Śniadanie NGO u Kolpinga” wyraziły potrzebę organizacji cyklicznych spotkań, które umożliwiłyby wymianę doświadczeń między organizacjami działającymi w podobnym obszarze i rozumiejącymi swoje problemy.

Dziękujemy za inspirujące spotkanie!