NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Zakończenie projektu

Drodzy Działacze Trzeciego Sektora,

Za nami 7 miesięcy intensywnej pracy w Centrach NGO Kolping w Krakowie i Bochni, których zadaniem było bezpłatne wsparcie organizacji pozarządowych i inkubowanie nowych fundacji oraz stowarzyszeń. O naszych osiągnięciach mogą Państwo przeczytać poniżej.

Pragniemy podziękować Państwu za korzystanie z usług naszych Centrów NGO Kolping oraz za pozytywne opinie o naszej działalności wyrażone w ankietach ewaluacyjnych , w mailach oraz telefonicznie. Cenimy każdą konstruktywną uwagę, która pozwala nam działań profesjonalnie i z pożytkiem dla rozwoju trzeciego sektora w Małopolsce.

Na nadchodzący rok 2015 życzymy Państwu wielu ciekawych i ważnych społecznie inicjatyw oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zespół Projektu „Profesjonalne małopolskie NGO”