NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Razem skuteczniej! Zgłoś swoją organizację do Małopolskiej Sieci NGO

Razem skuteczniej! Zgłoś swoją organizację do Małopolskiej Sieci NGO tworzonej przez Dzieło Kolpinga

 

Do udziału w Małopolskiej Sieci NGO zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu województwa małopolskiego, które:

 • działają dynamicznie w swojej społeczności,
 • chcą się profesjonalizować i podnosić kwalifikacje,
 • chcą skutecznie promować swoją organizację,
 • chcą skorzystać z nowoczesnych narzędzi internetowych usprawniających pracę i komunikację w organizacji,
 • są gotowe do wspólnego wypracowania celów, statutu, mechanizmów finansowania sieci.

Aby zgłosić swoją organizację do Małopolskiej Sieci NGO tworzonej przez Dzieło Kolpinga należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostarczyć go lub przesłać do dnia 17 listopada 2014 r. na adres: awisniewska@kolping.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „zgłoszenie MSNGO”:

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków

 

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Anna Wiśniewska (12) 418 77 61 awisniewska@kolping.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Małopolskiej Sieci NGO

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

Zobacz prezentację o projekcie

 

O PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO”

Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r.
do 30 czerwca 2015 r. i skierowany jest do członków, pracowników i wolontariuszy  min. 25 małopolskich organizacji pozarządowych.

Obejmuje działania w trzech komponentach:

1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy Małopolskiej Sieci NGO - wspólnie wypracujemy misję i wizję sieci, statut, mechanizmy finansowania oraz rzecznictwa i reprezentowania sieci. Wspierać nas będą eksperci zewnętrzni, którzy poprowadzą warsztaty strategiczne i pokierują pracami grup zadaniowych.

2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci – udostępnimy organizacjom narzędzia do przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie której zaprojektowany zostanie program edukacyjno-szkoleniowy „szyty
na miarę potrzeb”. Każda organizacja będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń
i indywidualnego doradztwa oraz uczestniczyć w spotkaniach branżowych i tematycznych.

3) Promocja i komunikacja sieci oraz organizacji członkowskich – opracujemy i wdrożymy platformę www dla organizacji wchodzących w skład Małopolskiej Sieci NGO: ze strefą członków, tablicą ogłoszeń
oraz nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę i komunikację organizacji. Przeprowadzimy profesjonalną kampanię promocyjną sieci w radio, prasie i social media. Nakręcimy film promujący sieć. Działania te będą okazją do bezpłatnej promocji poszczególnych organizacji tworzących sieć.

Przystępując do Małopolskiej Sieci NGO Twoja organizacja:

 • nawiąże kontakty, pozyska potencjalnych partnerów do współpracy poprzez udział w branżowych
  i tematycznych spotkaniach, szkoleniach itp.;
 • podniesie jakość działań korzystając z bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania w NGO, źródeł finansowania NGO, prawa i finansów, partnerstwa i współpracy itp.;
 • zostanie wypromowana;
 • stanie się skuteczniejszym rzecznikiem ważnych dla niej spraw;
 • będzie miała swój udział w tworzeniu polityk publicznych;
 • zyska dostęp do aktualności dotyczących trzeciego sektora – szczególnie z obszaru Małopolski;
 • skorzysta z internetowej platformy udostępniającej narzędzia autoewaluacji, rekrutacji współpracowników oraz umożliwiającej zamieszczanie ogłoszeń i wymianę materiałów

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.