NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Podsumowanie projektu "Profesjonalne małopolskie NGO"

31 grudnia 2014 r., to ostatni dzień działań w ramach projektu „Profesjonalne małopolskie NGO”. Projekt był realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2014 r. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Cel projektu stanowiła profesjonalizacja minimum 100 małopolskich organizacji pozarządowych i ich 200 przedstawicieli przez wzmocnienie działań i oferty dwóch  Centrów Wsparcia NGOs w Krakowie i w Bochni, utworzenie 5 NGOs oraz promocja działalności obywatelskiej  min. 65 liderów lokalnych ciągu 7 miesięcy.

Projekt kończymy wielkim sukcesem, wszystkie założenia zostały zrealizowane. Z oferty naszych Centrów NGO Kolping w Krakowie i Bochni skorzystało 239 przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, którzy reprezentowali 125 NGOs. We wrześniu 2014 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleniowy: odbyło się 6 szkoleń – w sumie 56 h szkoleniowych,
w tym 1 szkolenie dwudniowe. Szkolenia miały miejsce w Krakowie. Problematyka szkoleń to: myślenie projektowe, aspekty prawne funkcjonowania NGO, księgowość NGO, fundraising. Prowadziło je 5 trenerów: Magdalena Szczudło, Anna Konopacka, Justyna Bartosiewicz, Szczepan Kasiński i Jerzy Mika. W sumie we wszystkich szkoleniach udział wzięło 93 uczestników, każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zaliczenie testu. Dodatkowo odbyły się również dwa doradztwa grupowe z myślenia projektowego i księgowości dla NGO.

Drugim ważnym elementem projektu było świadczenie doradztwa w ramach rozwoju kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych. W doradztwo zaangażowani byli: Anna Konopacka z zakresu prawa NGO, Justyna Bartosiewicz i Dorota Pala z księgowości NGO, Magdalena Szczudło i Bożena Michałek z myślenia projektowego,  Jerzy Mika fundraisingu, Marianna Król z zarządzania zespołem oraz Piotr Prokopowicz z planowania strategicznego NGO. Przepracowali oni 52 godzin świadcząc pomoc doradczą zarówno w trakcie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami NGO, jak również telefonicznie  oraz drogą mailową.

Z pomocy Inkubatora NGO skorzystało 23 osoby reprezentujące 15 tworzących się nowych organizacji – w czasie trwania projektu wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymało 6 organizacji, 4  inne organizacje złożyły dokumenty, pozostałe 5 jest już po konsultacji prawnej statutów. Przedstawiciele nowych organizacji skorzystali z 41 godzin doradztwa głownie z zakresu prawa, księgowości i myślenia projektowego.

Celem spotkań edukacyjnych w ramach Lokalnej Akademii Obywatelskiej było promowanie aktywności obywatelskiej i zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnych. Odbyło się 5 takich spotkań z liderami społecznymi: dwa w Bochni, po jednym w: Dębnie, Trybszu i Chełmku. W sumie w spotkaniach wzięło udział 70 osób. Zaprosiliśmy również Państwa na 2 spotkania z cyklu „Śniadanie NGO u Kolpinga”. Spotkania networkingowe dotyczyły współpracy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniach wzięło udział w sumie 24 działaczy zainteresowanych wzmocnieniem współpracy z innymi organizacjami.

Oprócz w/w form wsparcia w naszej ofercie mogli Państwo znaleźć również: coaching i benchmarking, z których skorzystało 5 organizacji pozarządowych z naszego województwa

Mamy nadzieję, że oferowane przez nas wsparcie znacząco wpłynęło na funkcjonowanie Państwa organizacji i ich profesjonalizację. Dziękujemy za współpracę i zaufanie jakim Państwo nas darzą.