NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

Obywatel współdecyduje - konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Starostwo Powiatowe w Bochni zapraszają działaczy organizacji pozarządowych powiatu bocheńskiego do udziału w projekcie „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”.


Członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bocheńskiego zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Centrum NGO Kolping w Bochni
ul. Wyspiańskiego 25 (sala parafialna w kościele pw. Św. Pawła Ap., "dolny kościół")
Grażyna Rzepka-Płachta, tel. 886 249 251, e-mail: bochnia@kolping.pl

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i obywateli w konsultacjach społecznych oraz wzmocnienie współpracy NGO i administracji publicznej w tym zakresie.

W projekcie:

  • Szkolenia (2 warsztaty po 16 godzin w trzech terminach do wyboru)
  • Doradztwo osobiste, telefoniczne i e-mail w zależności od potrzeb
  • Wizyty studyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego/Centrach Wsparcia NGO wyróżniających się pod względem współpracy NGO z administracją publiczną


rozwijające wiedzę na temat zasad, form i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych oraz współpracy między sektorem pozarządowym i administracją publiczną. Szkolenia i wizyty studyjne odbędą się w grupach mieszanych działaczy NGO powiatu bocheńskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego.

Finalizacją cyklu edukacyjnego będzie przeprowadzenie jesienią 2014 r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj.
Programu współpracy Powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
oraz
Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, w tym internetowej platformy konsultacji społecznych, która zostanie rozbudowana i wzbogacona w ramach projektu, co uczyni ją bardziej przyjazną w obsłudze i atrakcyjną dla użytkowników. Uczestnicy szkoleń zyskają możliwość przetestowania portalu i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Projekt stwarza unikalną szansę:

  • integracji środowiska liderów lokalnych NGO powiatu bocheńskiego,
  • wsłuchania się władz samorządowych w potrzeby oraz sugestie NGO i obywateli,
  • rozwoju wzajemnego zrozumienia i współpracy przedstawicieli sektora obywatelskiego i publicznego przez wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form współpracy


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
Twoje zdanie ma znaczenie!

http://kolping.pl/owb


Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.