NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


„Co w prawie piszczy ...” – o szkoleniach z prawa w działalności NGO

Dwie ostatnie soboty listopada upłynęły w naszym Centrum NGO Kolping w Krakowie na studiowaniu § paragrafów § dotyczących organizacji pozarządowych, a wszystko za sprawą dwóch jednodniowych szkoleń, które przeprowadziła współpracująca z naszym Centrum Anna Konopacka – doktor nauk prawnych, aplikantka adwokacka, specjalistka z zakresu prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych.

Trenerka skupiła się na wyjaśnieniu zawiłości prawnych związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji, a przede wszystkim na podobieństwach i różnicach pomiędzy nimi oraz wynikających z nich praw i obowiązków oraz odpowiedzialności członków poszczególnych form organizacyjnych. Innymi ważnym zagadnieniami były aspekty prawne związane z prowadzeniem przez organizacje działalności: odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej oraz zgodnych z prawem sposobów pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych.

Szkolenia o charakterze głównie wykładowym ze względu na tematykę, miały również elementy warsztatowe: uczestnicy mieli okazję przećwiczyć pisanie statutu przykładowej organizacji oraz przygotować przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.